M-Bus prevodníky pre Smart metering

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a predaj M-Bus prevodníkov pre priemysel a automatizáciu budov. Poskytujeme podporu pri návrhu M-Bus sietí, nasadení M-Bus prevodníkov, meračov a riešení vzdialeného vyčítania údajov z M-Bus meračov.
 
U nás nájdete širokú škálu kvalitných komunikačných M-Bus prevodníkov určených pre priemysel a automatizáciu budov. V ponuke máme prevodníky pre výstavbu veľkých M-Bus sietí, ale aj pre jednoduché malé siete. Naše Ethernetové SMART prevodníky poskytujú režim, v ktorom sú údaje z meračov dostupné vo formáte HTML tabuľky, XML, XML(REST), alebo CSV exportov pre jednoduchý import do systémov spracovania a zobrazenia meraní.
  • K našim výrobkom poskytujeme plnú technickú podporu a poradenstvo.
  • Radíme so správnym nasadením a konfiguráciou prevodníkov.
  • Poskytuje poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa M-Bus sietí,
    ich návrhu a komunikácií s M-Bus meračmi.
  • Realizujeme aj vývoj a výrobu špeciálnych typov prevodníkov.
Preto nás neváhajte kontaktovať s Vašimi požiadavkami.

Naše novinky

23. August 2021

Zmena cien

Vážený zákazníci,

od 23.8.2021 dochádza k zvýšeniu cien našich prevodníkov.

Zvýšenie cien je z dôvodu pretrvávajúcej čipovej krízy na svetovom trhu a z toho plynúcich zvýšených nákladov pri výrobe prevodníkov.

Dochádza k zvýšeniu cien všetkých ethernetových prevodníkov a sériových prevodníkov typu XL.
Ceny ostatných sériových prevodníkov a prepäťových ochrán ostávajú nezmenené.

Našou snahou posledného obdobia bolo aby zvýšenie bolo čo najmenšie, ale museli sme k nemu pristúpiť. Ide o prvé zvýšenie cien našich prevodníkov za 10 rokov na trhu.

Výrazným predzásobením a zvýšenou výrobou sa nám podarilo vytvoriť dostatočné zásoby a dostupnosť prevodníkov a ďalšia výroba by nemala byť krízou ovplyvnená.

Ako nás ovplyvňuje čipová kríza?
V najhorších prípadoch súčiastky na trhu nie sú a nepotvrdené termíny nových dodávok sú za pol roka. Došlo k zvýšeniu cien väčšiny komponentov, bežne aj na dvojnásobok, v extrémnych prípadoch na štvornásobok.

13. September 2021

Nový prevodník RS232toMBus-5M

Nový prevodník RS232 na M-Bus nahrádza naše staré prevodníky RS232toMBus-4M a RS232toMBus-4SL.

Poskytuje lepšie parametre v krabičke malých rozmerov so zachovaním východnej ceny.

Novšie 1 2 3 4 5 6 Staršie